MGK File

? Cách mở file .MGK? Những phần mềm mở file .MGK và sửa file lỗi. Convert XML MGK file sang định dạng khác.

.MGK File Extension

   
File name MGK File
File Type ImageMagick Configuration File
Nhà phát triển ImageMagick Studios
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MGK là file gì?

MGK là Settings Files - ImageMagick Configuration File, dưới định dạng XML được phát triển bởi ImageMagick Studios.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi ImageMagick, thư viện miễn phí sử dụng để tạo và chỉnh sửa hình ảnh bitmap; lưu trong một định dạng XML và các thiết lập quy định cụ thể cho các định dạng hình ảnh, màu sắc, mô-đun, khai thác gỗ, và các thành phần khác được sử dụng bởi phần mềm.

What is a MGK file?

Configuration file used by ImageMagick, a free library used for creating and editing bitmap images; saved in an XML format and specifies settings for image formats, colors, modules, logging, and other components used by the software.

Cách mở .MGK file

Để mở file .MGK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGK do người dùng đóng góp.

  • ImageMagick
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae
  • Master Blues Piano Solos Volume 1
  • Band-in-a-Box Demo
  • RealDrums Set 1c - Rock
  • RealDrums Set 1c - Rock

Chuyển đổi file .MGK

File .MGK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *