MGL File

? Cách mở file .MGL? Những phần mềm mở file .MGL và sửa file lỗi. Convert N/A MGL file sang định dạng khác.

.MGL File Extension

   
File name MGL File
File Type Age of Empires 2 Replay File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MGL là file gì?

MGL là Game Files - Age of Empires 2 Replay File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Ghi âm của một trò chơi từ Age of Empires II: The Age of Kings, một trò chơi chiến lược thời gian thực được phát triển bởi Microsoft; tiết kiệm ghi âm hoàn chỉnh của một chiến dịch chơi bởi người sử dụng; có thể được phát lại trong Age of Empires II chương trình.

What is a MGL file?

Recording of a game from Age of Empires II: The Age of Kings, a real-time strategy game developed by Microsoft; saves a complete recording of a campaign played by the user; can be played back in the Age of Empires II program.

Cách mở .MGL file

Để mở file .MGL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGL do người dùng đóng góp.

  • Band-in-a-Box
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae
  • Master Blues Piano Solos Volume 1
  • Band-in-a-Box Demo
  • RealDrums Set 1c - Rock
  • RealDrums Set 1c - Rock

Chuyển đổi file .MGL

File .MGL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *