MGSPOT File

? Cách mở file .MGSPOT? Những phần mềm mở file .MGSPOT và sửa file lỗi. Convert N/A MGSPOT file sang định dạng khác.

.MGSPOT File Extension

   
File name MGSPOT File
File Type MacGourmet Spotlight MetaData File
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MGSPOT là file gì?

MGSPOT là Data Files - MacGourmet Spotlight MetaData File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mariner Software.

Nộp được tạo ra bởi MacGourmet Deluxe, một ứng dụng được sử dụng để tổ chức các công thức nấu ăn cá nhân và sách dạy nấu ăn; chứa siêu dữ liệu cho phép các công cụ Spotlight trên hệ điều hành Mac của bạn để tìm kiếm thông tin chứa trong file .MGDATABASE; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay.

What is a MGSPOT file?

File created by MacGourmet Deluxe, an application used for organizing personal recipes and cookbooks; contains metadata enabling the Spotlight tool on your Mac operating system to search information contained in the .MGDATABASE file; not meant to be manually opened.

Cách mở .MGSPOT file

Để mở file .MGSPOT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGSPOT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGSPOT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGSPOT do người dùng đóng góp.

  • Mariner MacGourmet Deluxe

Chuyển đổi file .MGSPOT

File .MGSPOT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *