MGT File

? Cách mở file .MGT? Những phần mềm mở file .MGT và sửa file lỗi. Convert Binary MGT file sang định dạng khác.

.MGT File Extension

   
File name MGT File
File Type Musicnotes Guitar Guru Song File
Nhà phát triển Musicnotes
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .MGT là file gì?

MGT là Misc Files - Musicnotes Guitar Guru Song File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Musicnotes.

Sông tập tin được sử dụng bởi Guitar Guru, một ứng dụng sử dụng cho người dùng dạy làm thế nào để chơi guitar; chứa một tablature guitar, dữ liệu âm thanh bài hát, và thông tin guitar; sử dụng để hiển thị một mô phỏng của các biểu diễn guitar; cũng được sử dụng để lưu trữ các bài hát tải về từ Musicnotes.com.

What is a MGT file?

Song file used by Guitar Guru, an application used to teach users how to play the guitar; contains a guitar tablature, song audio data, and fingerboard information; used for displaying a simulation of the guitar performance; also used for storing downloaded songs from Musicnotes.com.

Cách mở .MGT file

Để mở file .MGT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGT do người dùng đóng góp.

  • Musicnotes Guitar Guru
  • MultiGo Version
  • MultiGo Version
  • MIDAS/Text Editor
  • Spectaculator ZX Spectrum Emulator
  • MultiGo
  • MultiGo

Chuyển đổi file .MGT

File .MGT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *