MGV File

? Cách mở file .MGV? Những phần mềm mở file .MGV và sửa file lỗi. Convert N/A MGV file sang định dạng khác.

.MGV File Extension

   
File name MGV File
File Type 1PSP Video File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MGV là file gì?

MGV là Video Files - 1PSP Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

tập tin video có thể được chơi trên Sony PlayStation Portable (PSP) thiết bị cầm tay; thường được sử dụng cho các chương trình TV và phim ảnh; có thể được tải về từ P-TV (TV di động) dịch vụ tải video ở Nhật Bản hoặc từ Go! Xem ở Anh và Ireland.

What is a MGV file?

Video file that can be played on the Sony PlayStation Portable (PSP) handheld device; typically used for TV shows and movies; may be downloaded from the P-TV (portable TV) video download service in Japan or from Go!View in the UK and Ireland.

Cách mở .MGV file

Để mở file .MGV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGV do người dùng đóng góp.

  • MultiGo Version
  • MultiGo
  • MultiGo
  • Media Player Classic
  • MAGView Reader
  • GOM Player
  • GOM Player

Chuyển đổi file .MGV

File .MGV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *