MGW File

? Cách mở file .MGW? Những phần mềm mở file .MGW và sửa file lỗi. Convert N/A MGW file sang định dạng khác.

.MGW File Extension

   
File name MGW File
File Type Mr. Game And Watch ROM File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MGW là file gì?

MGW là Game Files - Mr. Game And Watch ROM File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một MGW có chứa một giải trí của một ROM gốc của một trò chơi video Nintendo Game & Watch. Nó chứa tất cả các dữ liệu cho một Game & Watch trò chơi, trong đó bao gồm các tác phẩm nghệ thuật gốc, và có thể được chơi với các mô phỏng lr-GW.

What is a MGW file?

An MGW file contains a recreation of an original ROM of a Nintendo Game & Watch video game. It contains all of the data for a Game & Watch game, which includes the original artwork, and can be played with the lr-gw simulator.

Cách mở .MGW file

Để mở file .MGW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGW do người dùng đóng góp.

  • lr-gw

Chuyển đổi file .MGW

File .MGW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *