MGX File

? Cách mở file .MGX? Những phần mềm mở file .MGX và sửa file lỗi. Convert N/A MGX file sang định dạng khác.

.MGX File Extension

   
File name MGX File
File Type 1Rise of Nations Saved Game
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.6 ★ (5 Bình chọn)

File .MGX là file gì?

MGX là Game Files - 1Rise of Nations Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Trò chơi được lưu trong Rise of Nations, một game chiến thuật thời gian thực được phát triển bởi Big Huge Games và phát hành bởi Microsoft; lưu tiến bộ trò chơi và có thể được mở trong chương trình.

What is a MGX file?

Game saved in Rise of Nations, a real-time strategy game developed by Big Huge Games and published by Microsoft; saves game progress and can be opened within the program.

Cách mở .MGX file

Để mở file .MGX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGX do người dùng đóng góp.

  • Band-in-a-Box
  • Corel Graphics Applications
  • Corel Graphics Applications
  • PowerAMC
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae
  • Master Blues Piano Solos Volume 1
  • Master Blues Piano Solos Volume 1

Chuyển đổi file .MGX

File .MGX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *