MHP File

? Cách mở file .MHP? Những phần mềm mở file .MHP và sửa file lỗi. Convert N/A MHP file sang định dạng khác.

.MHP File Extension

   
File name MHP File
File Type Maths Helper Plus File
Nhà phát triển Teachers' Choice Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .MHP là file gì?

MHP là Data Files - Maths Helper Plus File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Teachers' Choice Software.

Tập tin được tạo ra bởi Toán Helper Thêm vào đó, một toán học chương trình dùng để vẽ đồ thị, thống kê, hình học, và các hoạt động toán học khác; sử dụng như là nguồn gốc tiết kiệm định dạng cho phần mềm và có thể lưu trữ đồ thị, phương trình, và các giá trị; thường được sử dụng bởi các giáo viên và học sinh trung học.

What is a MHP file?

File created by Maths Helper Plus, a mathematics program used for graphing, statistics, geometry, and other mathematical operations; used as the native save format for the software and may store graphs, equations, and values; often used by teachers and high school students.

Cách mở .MHP file

Để mở file .MHP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MHP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MHP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MHP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Microsoft Graphics Studio Home Publishing & Greetings
  • Microsoft Graphics Studio Home Publishing & Greetings
  • Microsoft Windows NT Operating System
  • TiProject

Chuyển đổi file .MHP

File .MHP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *