MHT File

? Cách mở file .MHT? Những phần mềm mở file .MHT và sửa file lỗi. Convert Binary MHT file sang định dạng khác.

.MHT File Extension

   
File name MHT File
File Type MHTML Web Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (86 Bình chọn)

File .MHT là file gì?

MHT là Web Files - MHTML Web Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin một MHT là một kho lưu trữ trang web đã lưu bằng một trình duyệt web, chẳng hạn như Google Chrome hoặc Internet Explorer. Nó được định dạng bằng MIME HTML hoặc "MHTML," giúp tiết kiệm HTML, hình ảnh và các nguồn lực khác liên kết thành một file duy nhất. file MHT được phổ biến hơn lưu lại dưới dạng file .MHTML.

What is a MHT file?

An MHT file is a webpage archive saved by a web browser, such as Google Chrome or Internet Explorer. It is formatted using MIME HTML or "MHTML," which saves HTML, images and other linked resources into a single file. MHT files are more commonly saved as .MHTML files.

Cách mở .MHT file

Để mở file .MHT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MHT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MHT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MHT do người dùng đóng góp.

  • Opera
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox with the Mozilla Archive Format extension
  • Mozilla Firefox with the Mozilla Archive Format extension
  • Kingsoft Writer
  • WizBrother WizHtmlEditor
  • Terra Informatics BlockNote.Net

Chuyển đổi file .MHT

File .MHT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *