MHTML File

? Cách mở file .MHTML? Những phần mềm mở file .MHTML và sửa file lỗi. Convert Binary MHTML file sang định dạng khác.

.MHTML File Extension

   
File name MHTML File
File Type MIME HTML File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (211 Bình chọn)

File .MHTML là file gì?

MHTML là Web Files - MIME HTML File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin một MHTML là một kho lưu trữ có chứa tất cả các nội dung của một trang web. Nó lưu trữ mã HTML của trang web, cũng như các nguồn liên kết trong trang web, có thể bao gồm CSS, JavaScript, hình ảnh, và các tập tin âm thanh. file MHTML chủ yếu được sử dụng bởi các nhà phát triển web để lưu trạng thái hiện tại của một trang web cho mục đích lưu trữ.

What is a MHTML file?

An MHTML file is an archive that contains all the contents of a webpage. It stores the HTML of the webpage, as well as linked resources in the webpage, which may include CSS, JavaScript, images, and audio files. MHTML files are primarily used by web developers to save the current state of a webpage for archival purposes.

Cách mở .MHTML file

Để mở file .MHTML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MHTML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MHTML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MHTML do người dùng đóng góp.

 • UCWeb UC Browser
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Microsoft Internet Explorer
 • Mozilla Firefox with the Mozilla Archive Format extension
 • Microsoft Word 2019
 • Microsoft Word 2019
 • WizBrother WizHtmlEditor
 • Terra Informatics BlockNote.Net
 • Opera
 • Google Chrome

Chuyển đổi file .MHTML

File .MHTML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *