MI4 File

? Cách mở file .MI4? Những phần mềm mở file .MI4 và sửa file lỗi. Convert Binary MI4 file sang định dạng khác.

.MI4 File Extension

   
File name MI4 File
File Type Audio Player Firmware File
Nhà phát triển NVIDIA
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MI4 là file gì?

MI4 là System Files - Audio Player Firmware File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NVIDIA.

tập tin firmware được sử dụng bởi các máy nghe nhạc khác nhau mà có chipset PortalPlayer, bao gồm SanDisk, Philips, Samsung, và máy nghe nhạc iPod cũ; chứa các chức năng phần mềm ở mức độ thấp và chủ đề được sử dụng để chạy máy nghe nhạc âm thanh.

What is a MI4 file?

Firmware file used by various audio players that have the PortalPlayer chipset, including SanDisk, Philips, Samsung, and older iPod players; contains low-level software functions and themes that are used to run the audio player.

Cách mở .MI4 file

Để mở file .MI4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MI4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MI4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MI4 do người dùng đóng góp.

  • Rockbox Utility

Chuyển đổi file .MI4

File .MI4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *