MIC File

? Cách mở file .MIC? Những phần mềm mở file .MIC và sửa file lỗi. Convert Binary MIC file sang định dạng khác.

.MIC File Extension

   
File name MIC File
File Type Image Composer File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (8 Bình chọn)

File .MIC là file gì?

MIC là Raster Image Files - Image Composer File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

đồ họa web được tạo bằng Microsoft Composer Image, một chương trình tạo hình ảnh đó đã được đóng gói với FrontPage 98 và FrontPage 2000; có thể chứa một hình ảnh đơn giản, banner, hoặc hình ảnh hoạt hình; lưu lại dưới dạng đồ họa lý tưởng bitmap nhỏ cho Web xuất bản.

What is a MIC file?

Web graphic created with Microsoft Image Composer, an image creation program that was packaged with FrontPage 98 and FrontPage 2000; may contain a simple graphic, banner, or animated image; saved as a small bitmap graphic ideal for Web publishing.

Cách mở .MIC file

Để mở file .MIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MIC do người dùng đóng góp.

  • ThumbsPlus
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MIC

File .MIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *