MIFF File

? Cách mở file .MIFF? Những phần mềm mở file .MIFF và sửa file lỗi. Convert Text and Binary MIFF file sang định dạng khác.

.MIFF File Extension

   
File name MIFF File
File Type Magick Image File
Nhà phát triển ImageMagick
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MIFF là file gì?

MIFF là Raster Image Files - Magick Image File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi ImageMagick.

định dạng hình ảnh được sử dụng bởi ImageMagick, một chương trình dùng để xem, chỉnh sửa và chuyển đổi định dạng ảnh; cửa hàng một hoặc các hình ảnh bitmap hơn, cùng với bất kỳ siêu dữ liệu, chẳng hạn như tác giả, bản quyền, cấu hình màu sắc hình ảnh, và ý kiến.

What is a MIFF file?

Image format used by ImageMagick, a program used to view, edit, and convert image formats; stores one or more bitmap images, along with any metadata, such as the author, copyright, image color profiles, and comments.

Cách mở .MIFF file

Để mở file .MIFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MIFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MIFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MIFF do người dùng đóng góp.

  • ImageMagick
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • GraphicsMagick
  • IMDisplay Application

Chuyển đổi file .MIFF

File .MIFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *