MIGRATEDPHOTOLIBRARY File

? Cách mở file .MIGRATEDPHOTOLIBRARY? Những phần mềm mở file .MIGRATEDPHOTOLIBRARY và sửa file lỗi. Convert N/A MIGRATEDPHOTOLIBRARY file sang định dạng khác.

.MIGRATEDPHOTOLIBRARY File Extension

   
File name MIGRATEDPHOTOLIBRARY File
File Type Migrated Photo Library
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MIGRATEDPHOTOLIBRARY là file gì?

MIGRATEDPHOTOLIBRARY là Data Files - Migrated Photo Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Thư viện ảnh kỹ thuật số tạo ra bởi iPhoto đã được chuyển sang hình ảnh, một ứng dụng hình ảnh tổ chức thay thế iPhoto; chứa tất cả các hình ảnh xuất hiện trong ứng dụng iPhoto ngưng cùng với các chỉnh sửa đã được thực hiện đối với họ.

What is a MIGRATEDPHOTOLIBRARY file?

Library of digital photos created by iPhoto that has been migrated to Photos, an image organization application that replaced iPhoto; contains all of the images that appeared in the discontinued iPhoto application along with the edits that have been made to them.

Cách mở .MIGRATEDPHOTOLIBRARY file

Để mở file .MIGRATEDPHOTOLIBRARY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MIGRATEDPHOTOLIBRARY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MIGRATEDPHOTOLIBRARY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MIGRATEDPHOTOLIBRARY do người dùng đóng góp.

  • Apple Photos

Chuyển đổi file .MIGRATEDPHOTOLIBRARY

File .MIGRATEDPHOTOLIBRARY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *