MINC File

? Cách mở file .MINC? Những phần mềm mở file .MINC và sửa file lỗi. Convert N/A MINC file sang định dạng khác.

.MINC File Extension

   
File name MINC File
File Type Pokemon Mini Color File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .MINC là file gì?

MINC là Game Files - Pokemon Mini Color File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một MINC chứa dữ liệu màu được sử dụng bởi các giả lập khác nhau của Pokemon Mini, một Pokemon-theo chủ đề trò chơi cầm tay console phát hành bởi Nintendo vào năm 2001. Nó lưu trữ thông tin mà xác định sự xuất hiện màu sắc của một trò chơi ROM Pokemon Mini lưu trữ trong một tập tin .MIN khi nó là mô phỏng trên máy tính.

What is a MINC file?

A MINC file contains color data used by various emulators of Pokemon Mini, a Pokemon-themed handheld game console released by Nintendo in 2001. It stores information that specifies the color appearance of a Pokemon Mini game ROM stored in a .MIN file when it is emulated on a computer.

Cách mở .MINC file

Để mở file .MINC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MINC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MINC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MINC do người dùng đóng góp.

  • PokeMini

Chuyển đổi file .MINC

File .MINC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *