MINESWEEPERSAVE-MS File

? Cách mở file .MINESWEEPERSAVE-MS? Những phần mềm mở file .MINESWEEPERSAVE-MS và sửa file lỗi. Convert Binary MINESWEEPERSAVE-MS file sang định dạng khác.

.MINESWEEPERSAVE-MS File Extension

   
File name MINESWEEPERSAVE-MS File
File Type Minesweeper Saved Game
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .MINESWEEPERSAVE-MS là file gì?

MINESWEEPERSAVE-MS là Game Files - Minesweeper Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin trò chơi lưu tạo ra bởi Minesweeper, một trò chơi câu đố cổ điển bao gồm với Microsoft Windows; cửa hàng tình trạng của bản đồ tàu quét mìn, bao gồm các khối tiết lộ, khối gắn cờ, và thời gian trôi qua; được sử dụng để khôi phục lại trạng thái của game đã mở trước khi chương trình đã được đóng.

What is a MINESWEEPERSAVE-MS file?

Saved game file created by Minesweeper, a classic puzzle game included with Microsoft Windows; stores the state of the minesweeper map, including revealed blocks, flagged blocks, and the elapsed time; used for restoring the last opened game state when the program was closed.

Cách mở .MINESWEEPERSAVE-MS file

Để mở file .MINESWEEPERSAVE-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MINESWEEPERSAVE-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MINESWEEPERSAVE-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MINESWEEPERSAVE-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Minesweeper

Chuyển đổi file .MINESWEEPERSAVE-MS

File .MINESWEEPERSAVE-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *