MLC File

? Cách mở file .MLC? Những phần mềm mở file .MLC và sửa file lỗi. Convert Binary MLC file sang định dạng khác.

.MLC File Extension

   
File name MLC File
File Type 1Microsoft Language Interface Pack
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (35 Bình chọn)

File .MLC là file gì?

MLC là System Files - 1Microsoft Language Interface Pack, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

gói giao diện ngôn ngữ (LIP) tập tin được sử dụng bởi hệ điều hành Windows; chứa thông tin dịch cho phép một giao diện người dùng được trình bày bằng một ngôn ngữ cụ thể; sử dụng cho địa hóa của Windows cài đặt hệ điều hành.

What is a MLC file?

Language interface pack (LIP) file used by the Windows operating system; contains translation information that allows a user interface to be presented in a particular language; used for localizing Windows operating system installations.

Cách mở .MLC file

Để mở file .MLC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MLC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MLC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MLC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • icelicsv
  • icelicsv
  • MII
  • MusicPlayer
  • MLC Plus Workshop
  • MLC Plus Workshop

Chuyển đổi file .MLC

File .MLC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *