MLK File

? Cách mở file .MLK? Những phần mềm mở file .MLK và sửa file lỗi. Convert N/A MLK file sang định dạng khác.

.MLK File Extension

   
File name MLK File
File Type MasterCook Look File
Nhà phát triển ValuSoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .MLK là file gì?

MLK là Settings Files - MasterCook Look File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ValuSoft.

Lưu trữ các công thức nấu ăn Xem cài đặt cho một sách dạy nấu ăn Mastercook; sẽ được tự động tạo ra bởi các chương trình nếu gỡ bỏ hoặc xóa; thường được lưu trong sự kết hợp với một tập tin .LOP, mà các cửa hàng thiết lập layout sách dạy nấu ăn.

What is a MLK file?

Stores the recipe View settings for a Mastercook cookbook; will be automatically generated by the program if removed or deleted; often saved in combination with a .LOP file, which stores the cookbook layout settings.

Cách mở .MLK file

Để mở file .MLK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MLK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MLK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MLK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • LOGSEER
  • LOGSEER
  • MailList King
  • Satmaster Pro Demo
  • Satmaster
  • Satmaster

Chuyển đổi file .MLK

File .MLK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *