MLX File

? Cách mở file .MLX? Những phần mềm mở file .MLX và sửa file lỗi. Convert N/A MLX file sang định dạng khác.

.MLX File Extension

   
File name MLX File
File Type MATLAB Live Script
Nhà phát triển The MathWorks
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (14 Bình chọn)

File .MLX là file gì?

MLX là Executable Files - MATLAB Live Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The MathWorks.

tập tin một MLX chứa một kịch bản được tạo ra bởi MathWorks MATLAB, một ứng dụng được sử dụng để tính toán toán học. Nó lưu trữ một kịch bản trong các định dạng tập tin trực Script, trong đó bao gồm mã MATLAB, sản lượng nhúng, phương trình, hình ảnh và văn bản định dạng. file MLX cho phép người dùng tạo các tài liệu tương tác bằng cách kết hợp các lệnh và đầu ra của họ với đồ họa và văn bản định dạng.

What is a MLX file?

An MLX file contains a script created by The MathWorks MATLAB, an application used for mathematical computations. It stores a script in the Live Script file format, which includes MATLAB code, embedded output, equations, images, and formatted text. MLX files allow users to create interactive documents by combining commands and their output with graphics and formatted text.

Cách mở .MLX file

Để mở file .MLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MLX do người dùng đóng góp.

  • The MathWorks MATLAB

Chuyển đổi file .MLX

File .MLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *