MM File

? Cách mở file .MM? Những phần mềm mở file .MM và sửa file lỗi. Convert N/A MM file sang định dạng khác.

.MM File Extension

   
File name MM File
File Type 1FreeMind Mind Map
Nhà phát triển FreeMind
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (50 Bình chọn)

File .MM là file gì?

MM là Data Files - 1FreeMind Mind Map, dưới định dạng N/A được phát triển bởi FreeMind.

tập tin một MM là một sơ đồ hình ảnh được tạo ra bởi FreeMind, một ứng dụng tâm-mapping viết bằng Java. Nó chứa một sơ đồ bao gồm văn bản, các nút, các chi nhánh, hình dạng, và các biểu tượng đại diện cho ý tưởng. file MM có thể được sử dụng cho động não, nghiên cứu chủ đề, theo dõi dự án, ghi chú, vv

What is a MM file?

An MM file is a visual diagram created by FreeMind, a mind-mapping application written in Java. It contains a diagram which consists of text, nodes, branches, shapes, and icons that represent ideas. MM files may be used for brainstorming, researching topics, tracking projects, note-taking, etc.

Cách mở .MM file

Để mở file .MM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MM do người dùng đóng góp.

  • XMind
  • FreeMind
  • FreeMind
  • Seavus iMindQ
  • MindGenius
  • CodeWarrior
  • CodeWarrior

Chuyển đổi file .MM

File .MM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *