MMAT File

? Cách mở file .MMAT? Những phần mềm mở file .MMAT và sửa file lỗi. Convert Binary MMAT file sang định dạng khác.

.MMAT File Extension

   
File name MMAT File
File Type MindManager Map Template
Nhà phát triển Mindjet
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .MMAT là file gì?

MMAT là Vector Image Files - MindManager Map Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mindjet.

Sơ đồ mẫu được tạo ra bởi Mindjet MindManager, một ứng dụng bản đồ tâm trí; chứa một mẫu của một "bản đồ tư duy", mà có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc tạo ra nhiều file .MMAP; có thể được bao gồm với các phần mềm hoặc được tạo ra bởi người sử dụng.

What is a MMAT file?

Diagram template created by Mindjet MindManager, a mind mapping application; contains a template of a "mind map," which can be used as the basis for creating multiple .MMAP files; may be included with the software or created by the user.

Cách mở .MMAT file

Để mở file .MMAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MMAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MMAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MMAT do người dùng đóng góp.

  • MindManager

Chuyển đổi file .MMAT

File .MMAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *