MMC File

? Cách mở file .MMC? Những phần mềm mở file .MMC và sửa file lỗi. Convert N/A MMC file sang định dạng khác.

.MMC File Extension

   
File name MMC File
File Type Microsoft Media Catalog
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .MMC là file gì?

MMC là Data Files - Microsoft Media Catalog, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Chứa một bộ sưu tập các hình ảnh (chẳng hạn như một phòng trưng bày clipart) hay các phương tiện khác trong một định dạng có tổ chức; thường được lưu trong thư mục Catalog Application Data Microsoft Media.

What is a MMC file?

Contains a collection of images (such as a clipart gallery) or other media in an organized format; typically saved in the Application DataMicrosoftMedia Catalog directory.

Cách mở .MMC file

Để mở file .MMC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MMC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MMC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MMC do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • MediaMan - Organize with Fun
  • MMC Application
  • Mint Machine Center
  • Mint Machine Center

Chuyển đổi file .MMC

File .MMC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *