MMDC File

? Cách mở file .MMDC? Những phần mềm mở file .MMDC và sửa file lỗi. Convert N/A MMDC file sang định dạng khác.

.MMDC File Extension

   
File name MMDC File
File Type MediaMonkey Device Configuration File
Nhà phát triển Ventis Media
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MMDC là file gì?

MMDC là Settings Files - MediaMonkey Device Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ventis Media.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi MediaMonkey, một ứng dụng sử dụng để quản lý và chơi nhạc; tiết kiệm thông tin về một thiết bị di động, có thể được đồng bộ với các phần mềm để tải về và chuyển đổi âm nhạc của thiết bị; cho phép thiết lập để được nhớ cho các thiết bị khác nhau.

What is a MMDC file?

Settings file created by MediaMonkey, an application used for managing and playing music; saves a profile of a mobile device, which can be synchronized with the software to download and convert the device's music; enables settings to be remembered for different devices.

Cách mở .MMDC file

Để mở file .MMDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MMDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MMDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MMDC do người dùng đóng góp.

  • MediaMonkey
  • MediaMonke
  • MediaMonke

Chuyển đổi file .MMDC

File .MMDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *