MNR File

? Cách mở file .MNR? Những phần mềm mở file .MNR và sửa file lỗi. Convert Binary MNR file sang định dạng khác.

.MNR File Extension

   
File name MNR File
File Type AutoCAD Menu Resource File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MNR là file gì?

MNR là Raster Image Files - AutoCAD Menu Resource File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Hình ảnh lưu trữ được sử dụng bởi AutoCAD, một ứng dụng thiết kế 2D và 3D; chứa các hình ảnh bitmap được hiển thị bằng cách sử dụng giao diện các yếu tố trong AutoCAD; được sử dụng để lưu trữ hình ảnh tùy chỉnh có thể được hiển thị trong không gian làm việc AutoCAD.

What is a MNR file?

Image archive used by AutoCAD, a 2D and 3D design application; contains bitmap images that are displayed by user interface elements in AutoCAD; used for storing custom graphics that can be displayed in the AutoCAD workspace.

Cách mở .MNR file

Để mở file .MNR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MNR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MNR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MNR do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MNR

File .MNR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *