MNS File

? Cách mở file .MNS? Những phần mềm mở file .MNS và sửa file lỗi. Convert Text MNS file sang định dạng khác.

.MNS File Extension

   
File name MNS File
File Type AutoCAD Interface Settings File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .MNS là file gì?

MNS là Settings Files - AutoCAD Interface Settings File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Autodesk.

Sử dụng các thiết lập giao diện tập tin được sử dụng bởi AutoCAD, một thiết kế và tài liệu công cụ 2D và 3D; lưu trữ các thuộc tính văn bản ASCII mà xác định cách sử dụng các yếu tố giao diện được hiển thị; có thể được sử dụng để tùy chỉnh cách bố trí không gian làm việc AutoCAD.

What is a MNS file?

User interface settings file used by AutoCAD, a 2D and 3D design and documentation tool; stores ASCII text properties that define how user interface elements are displayed; can be used for customizing the AutoCAD workspace layout.

Cách mở .MNS file

Để mở file .MNS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MNS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MNS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MNS do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • RealPlayer (
  • RealPlayer (
  • Microsoft Office
  • MailNavigator
  • Direct Show Ogg Vorbis Filter
  • Direct Show Ogg Vorbis Filter

Chuyển đổi file .MNS

File .MNS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *