MNT File

? Cách mở file .MNT? Những phần mềm mở file .MNT và sửa file lỗi. Convert N/A MNT file sang định dạng khác.

.MNT File Extension

   
File name MNT File
File Type FoxPro Menu Memo
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .MNT là file gì?

MNT là Text Files - FoxPro Menu Memo, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các ghi chú văn bản về một menu FoxPro (.MNX tập tin)

What is a MNT file?

Contains textual notes about a FoxPro menu (.MNX file)

Cách mở .MNT file

Để mở file .MNT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MNT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MNT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MNT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro
  • MAGIX notation
  • MAGIX notation
  • Votre Budget
  • MountainsMap
  • Mintext
  • Mintext

Chuyển đổi file .MNT

File .MNT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *