MNU File

? Cách mở file .MNU? Những phần mềm mở file .MNU và sửa file lỗi. Convert Text MNU file sang định dạng khác.

.MNU File Extension

   
File name MNU File
File Type 1AutoCAD Interface Layout File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (8 Bình chọn)

File .MNU là file gì?

MNU là Settings Files - 1AutoCAD Interface Layout File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Autodesk.

Giao diện tập tin định nghĩa bố trí sử dụng bởi phần mềm AutoCAD 2D và 3D CAD cũng như 3ds Max phần mềm mô hình 3D; chứa các định nghĩa văn bản ASCII mà xác định thuộc tính hiển thị của các yếu tố giao diện người dùng; sử dụng để tùy chỉnh bố cục của không gian làm việc người dùng.

What is a MNU file?

Interface layout definition file used by AutoCAD 2D and 3D CAD software as well as 3ds Max 3D modeling software; contains ASCII text definitions that specify the display properties of user interface elements; used for customizing the layout of the user workspace.

Cách mở .MNU file

Để mở file .MNU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MNU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MNU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MNU do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Autodesk 3ds Max 2020
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft WordPad
  • Microsoft WordPad

Chuyển đổi file .MNU

File .MNU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *