MNV File

? Cách mở file .MNV? Những phần mềm mở file .MNV và sửa file lỗi. Convert N/A MNV file sang định dạng khác.

.MNV File Extension

   
File name MNV File
File Type PlayStation Movie File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (16 Bình chọn)

File .MNV là file gì?

MNV là Video Files - PlayStation Movie File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

định dạng độc quyền bộ phim được sử dụng bởi Sony PlayStation 3 (PS3) và PlayStation Portable (PSP); có thể bao gồm bảo vệ bản quyền giới hạn các hệ thống tập tin có thể được chơi trên cũng có thể bao gồm một sự khởi đầu và ngày hết hạn mà giới hạn chiều dài của thời gian mà bộ phim có thể được chơi (cho thuê phim trực tuyến).

What is a MNV file?

Proprietary movie format used by the Sony PlayStation 3 (PS3) and the PlayStation Portable (PSP); may include copy protection that limits the systems the file can be played on may also include a start and expiration date that limits length of time in which the movie can be played (for online movie rentals).

Cách mở .MNV file

Để mở file .MNV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MNV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MNV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MNV do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MNV

File .MNV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *