MNX File

? Cách mở file .MNX? Những phần mềm mở file .MNX và sửa file lỗi. Convert N/A MNX file sang định dạng khác.

.MNX File Extension

   
File name MNX File
File Type FoxPro Menu
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MNX là file gì?

MNX là Misc Files - FoxPro Menu, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tuỳ chỉnh FoxPro hệ thống menu được tạo ra bằng cách sử dụng Menu Designer FoxPro

What is a MNX file?

Custom FoxPro menu system created using the FoxPro Menu Designer

Cách mở .MNX file

Để mở file .MNX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MNX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MNX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MNX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro

Chuyển đổi file .MNX

File .MNX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *