MNY File

? Cách mở file .MNY? Những phần mềm mở file .MNY và sửa file lỗi. Convert N/A MNY file sang định dạng khác.

.MNY File Extension

   
File name MNY File
File Type Microsoft Money File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .MNY là file gì?

MNY là Data Files - Microsoft Money File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin dữ liệu tài chính được tạo ra bởi Microsoft Money, một chương trình quản lý tài chính cá nhân hoặc kinh doanh; có thể bao gồm nhiều tài khoản, ví dụ như tiết kiệm, kiểm tra, và các tài khoản đầu tư.

What is a MNY file?

Financial data file created by Microsoft Money, a program for managing personal or business finances; may include multiple accounts, such as savings, checking, and investment accounts.

Cách mở .MNY file

Để mở file .MNY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MNY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MNY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MNY do người dùng đóng góp.

  • Intuit Quicken
  • Microsoft Money
  • Microsoft Money
  • Microsoft MSN Money

Chuyển đổi file .MNY

File .MNY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *