VIM File

? Cách mở file .VIM? Những phần mềm mở file .VIM và sửa file lỗi. Convert Text VIM file sang định dạng khác.

.VIM File Extension

   
File name VIM File
File Type Vim Settings File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.6 ★ (7 Bình chọn)

File .VIM là file gì?

VIM là Settings Files - Vim Settings File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi Vim, một chương trình soạn thảo văn bản thường được sử dụng bởi các nhà phát triển mã nguồn; thường được sử dụng để lưu các thiết lập, chẳng hạn như làm nổi bật cú pháp quy tắc, cho soạn thảo văn bản khi nó được mở; có thể được tham chiếu trong tập các thiết lập vimrc.

What is a VIM file?

Settings file used by Vim, a text editing program often used by source code developers; commonly used to save settings, such as syntax highlighting rules, for the text editor when it is opened; can be referenced within the .VIMRC settings file.

Cách mở .VIM file

Để mở file .VIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VIM do người dùng đóng góp.

  • Vim
  • gVim
  • gVim
  • MacVim
  • VEPRO VMedView
  • Cardiac SoftView
  • Cardiac SoftView

Chuyển đổi file .VIM

File .VIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *