VIIVO File

? Cách mở file .VIIVO? Những phần mềm mở file .VIIVO và sửa file lỗi. Convert N/A VIIVO file sang định dạng khác.

.VIIVO File Extension

   
File name VIIVO File
File Type Viivo Encrypted File
Nhà phát triển PKWARE
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .VIIVO là file gì?

VIIVO là Encoded Files - Viivo Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PKWARE.

tập tin mã hóa được tạo ra bởi Viivo, một chương trình cho phép người dùng tập tin an toàn trước khi đồng bộ chúng với các dịch vụ điện toán đám mây; chứa một tập tin mã hóa bằng AES-256.

What is a VIIVO file?

Encrypted file created by Viivo, a program that enables users to secure file before syncing them to cloud services; contains a file encrypted using AES-256.

Cách mở .VIIVO file

Để mở file .VIIVO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VIIVO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VIIVO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VIIVO do người dùng đóng góp.

  • PKWARE Viivo

Chuyển đổi file .VIIVO

File .VIIVO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *