VSMACROS File

? Cách mở file .VSMACROS? Những phần mềm mở file .VSMACROS và sửa file lỗi. Convert Binary VSMACROS file sang định dạng khác.

.VSMACROS File Extension

   
File name VSMACROS File
File Type Visual Studio Binary Macro Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .VSMACROS là file gì?

VSMACROS là Developer Files - Visual Studio Binary Macro Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

phiên bản nhị phân của một dự án vĩ mô tạo ra bởi Visual Studio, một công cụ Windows phát triển ứng dụng được tạo ra bởi Microsoft; chứa một chuỗi các hành động hoặc ghi lại bởi người sử dụng trong chế độ chụp, hoặc bằng tay lập trình trong một trình soạn thảo Visual Studio; được sử dụng để tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại cần thiết trong quá trình phát triển phần mềm.

What is a VSMACROS file?

Binary version of a macro project created by Visual Studio, a Windows application development tool created by Microsoft; contains a sequence of actions either recorded by the user in capture mode, or manually programmed in a Visual Studio editor; used for automating repetitive tasks needed during software development.

Cách mở .VSMACROS file

Để mở file .VSMACROS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSMACROS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSMACROS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSMACROS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .VSMACROS

File .VSMACROS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *