VSL File

? Cách mở file .VSL? Những phần mềm mở file .VSL và sửa file lỗi. Convert Binary VSL file sang định dạng khác.

.VSL File Extension

   
File name VSL File
File Type 1Visio Add-on
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .VSL là file gì?

VSL là Plugin Files - 1Visio Add-on, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Addon, hoặc thư viện, tập tin được sử dụng bởi Microsoft Visio, một doanh nghiệp biểu đồ ứng dụng; tiết kiệm các thành phần phần mềm mở rộng chức năng của chương trình; thường được tạo ra và phân phối bởi các nhà phát triển bên thứ ba.

What is a VSL file?

Addon, or library, file used by Microsoft Visio, a business diagramming application; saves software components that extend the functionality of the program; typically created and distributed by third-party developers.

Cách mở .VSL file

Để mở file .VSL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visio 2019
  • GetRight
  • GetRight
  • Speedsoft VSampler
  • Visual Lighting Software
  • Netpas Estimator
  • Netpas Estimator

Chuyển đổi file .VSL

File .VSL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *