VSSSCC File

? Cách mở file .VSSSCC? Những phần mềm mở file .VSSSCC và sửa file lỗi. Convert N/A VSSSCC file sang định dạng khác.

.VSSSCC File Extension

   
File name VSSSCC File
File Type Visual Studio Solution Source Control File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (12 Bình chọn)

File .VSSSCC là file gì?

VSSSCC là Developer Files - Visual Studio Solution Source Control File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Source Code Control (SCC) file cho phần mềm được phát triển với Microsoft Visual Studio; chứa siêu dữ liệu theo dõi phiên bản của mã nguồn tập tin được phát triển với Visual Studio; bao gồm các thông tin như số phiên bản, đường dẫn tập tin, và số lượng các dự án lồng nhau.

What is a VSSSCC file?

Source Code Control (SCC) file for software developed with Microsoft Visual Studio; contains metadata that tracks revisions of source code files developed with Visual Studio; includes information such as the version number, file path, and the number of nested projects.

Cách mở .VSSSCC file

Để mở file .VSSSCC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSSSCC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSSSCC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSSSCC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .VSSSCC

File .VSSSCC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *