VLG File

? Cách mở file .VLG? Những phần mềm mở file .VLG và sửa file lỗi. Convert N/A VLG file sang định dạng khác.

.VLG File Extension

   
File name VLG File
File Type VentaFax Logbook File
Nhà phát triển Venta Association
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .VLG là file gì?

VLG là Data Files - VentaFax Logbook File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Venta Association.

Tập tin được sử dụng bởi VentaFax, một chương trình cho phép người dùng gửi và nhận fax trên một máy tính; chứa một bản ghi của fax đã được gửi và nhận; sử dụng để duy trì một lịch sử của fax.

What is a VLG file?

File used by VentaFax, a program that allows users to send and receive faxes on a computer; contains a log of faxes that have been sent and received; used to maintain a history of faxes.

Cách mở .VLG file

Để mở file .VLG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VLG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VLG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VLG do người dùng đóng góp.

  • VEGA DTM Collection
  • geoviewer
  • geoviewer
  • TruTops GeoViewer
  • Media Player Classic
  • Code Patata
  • Code Patata

Chuyển đổi file .VLG

File .VLG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *