MTP File

? Cách mở file .MTP? Những phần mềm mở file .MTP và sửa file lỗi. Convert N/A MTP file sang định dạng khác.

.MTP File Extension

   
File name MTP File
File Type MadTracker 2 Pattern
Nhà phát triển Yannick Delwiche
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (11 Bình chọn)

File .MTP là file gì?

MTP là Audio Files - MadTracker 2 Pattern, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Yannick Delwiche.

Một tập tin MTP là một mô hình được tạo ra bởi MadTracker 2, một chương trình theo dõi âm thanh. Nó bao gồm một mô hình bài hát có thể được áp dụng cho một ca khúc trong module .MT2. file MTP có thể được mở thông qua trình đơn mẫu trong giao diện MadTracker.

What is a MTP file?

An MTP file is a pattern created by MadTracker 2, an audio tracking program. It contains a song pattern that can be applied to a track in the .MT2 module. MTP files can be opened through the Pattern menu in the MadTracker interface.

Cách mở .MTP file

Để mở file .MTP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTP do người dùng đóng góp.

  • MadTracker
  • Power Translator Pro
  • Power Translator Pro
  • Minitab
  • Globalink Power Translator Pro
  • L&H Power Translator Pro
  • L&H Power Translator Pro

Chuyển đổi file .MTP

File .MTP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *