MTO File

? Cách mở file .MTO? Những phần mềm mở file .MTO và sửa file lỗi. Convert Text MTO file sang định dạng khác.

.MTO File Extension

   
File name MTO File
File Type FastCAM MTO Text File
Nhà phát triển FastCAM
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .MTO là file gì?

MTO là CAD Files - FastCAM MTO Text File, dưới định dạng Text được phát triển bởi FastCAM.

tập tin một MTO là một file văn bản được tạo ra bởi FastCAM MTO, một chương trình được sử dụng bởi các trung tâm dịch vụ thép, chế tạo, và các điểm tổ chức vật liệu. Nó bao gồm một danh sách các mục và các tài liệu và tài sản của họ, chẳng hạn như khối lượng, diện tích bề mặt, và số lượng. file MTO sẽ được lưu trong định dạng văn bản ASCII, cho phép lưu trữ thông tin của họ được dễ dàng trao đổi giữa người sử dụng.

What is a MTO file?

An MTO file is a text file created by FastCAM MTO, a program used by steel service centers, fabricators, and detailers to organize materials. It contains a list of items and materials and their properties, such as mass, surface area, and quantities. MTO files are saved in ASCII text format, which allows their stored information to be easily exchanged between users.

Cách mở .MTO file

Để mở file .MTO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTO do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Application Virtualization

Chuyển đổi file .MTO

File .MTO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *