VLE File

? Cách mở file .VLE? Những phần mềm mở file .VLE và sửa file lỗi. Convert Binary VLE file sang định dạng khác.

.VLE File Extension

   
File name VLE File
File Type Virtual Labs Electricity Circuit File
Nhà phát triển Riverdeep Interactive Learning
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .VLE là file gì?

VLE là Data Files - Virtual Labs Electricity Circuit File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Riverdeep Interactive Learning.

Tập tin được tạo ra bởi ảo Labs: Điện, một chương trình dùng để giảng dạy và học tập các nguyên tắc điện thông qua mô phỏng; chứa một thiết kế mạch điện; sử dụng để lưu trữ các dự án điện và mô phỏng mạch trong môi trường giáo dục.

What is a VLE file?

File created by Virtual Labs: Electricity, a program used for teaching and learning electricity principles through simulation; contains an electrical circuit design; used for storing electrical projects and simulating circuits in educational environments.

Cách mở .VLE file

Để mở file .VLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VLE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .VLE

File .VLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *