VSSM File

? Cách mở file .VSSM? Những phần mềm mở file .VSSM và sửa file lỗi. Convert Zip VSSM file sang định dạng khác.

.VSSM File Extension

   
File name VSSM File
File Type Visio Macro-Enabled Stencil File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.4 ★ (5 Bình chọn)

File .VSSM là file gì?

VSSM là Data Files - Visio Macro-Enabled Stencil File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

Nộp được sử dụng bởi Visio, một chương trình sử dụng để làm sơ đồ kinh doanh; lưu trữ một bộ sưu tập các hình dạng có thể được sử dụng để xây dựng sơ đồ; phục vụ cùng một mục đích như một tập tin .VSSX, ngoại trừ nó cho phép macro như là một phần của gói.

What is a VSSM file?

File used by Visio, a program used for making business diagrams; stores a collection of shapes that can be used for constructing diagrams; serves the same purpose as a .VSSX file, except it enables macros as part of the package.

Cách mở .VSSM file

Để mở file .VSSM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VSSM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VSSM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VSSM do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visio 2019
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer
  • Microsoft Office Mondo - English

Chuyển đổi file .VSSM

File .VSSM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *