MO File

? Cách mở file .MO? Những phần mềm mở file .MO và sửa file lỗi. Convert N/A MO file sang định dạng khác.

.MO File Extension

   
File name MO File
File Type Machine Object File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (43 Bình chọn)

File .MO là file gì?

MO là Developer Files - Machine Object File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin dữ liệu nhị phân có chứa dữ liệu đối tượng tham chiếu bởi một chương trình; thường được sử dụng để dịch mã chương trình; có thể được nạp hoặc nhập khẩu vào chương trình gettext GNU.

What is a MO file?

Binary data file that contains object data referenced by a program; typically used to translate program code; may be loaded or imported into the GNU gettext program.

Cách mở .MO file

Để mở file .MO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MO do người dùng đóng góp.

  • Poedit
  • Java Platform SE
  • Java Platform SE
  • Virtaal
  • BSPlayer
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free

Chuyển đổi file .MO

File .MO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *