MO3 File

? Cách mở file .MO3? Những phần mềm mở file .MO3 và sửa file lỗi. Convert N/A MO3 file sang định dạng khác.

.MO3 File Extension

   
File name MO3 File
File Type MO3 Audio File
Nhà phát triển Un4seen Developments
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (31 Bình chọn)

File .MO3 là file gì?

MO3 là Audio Files - MO3 Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Un4seen Developments.

Modular định dạng tập tin âm thanh tương tự như các định dạng MOD khác, chẳng hạn như .mod, .XM, và .S3M; Tuy nhiên, các file MO3 chứa mẫu nén với .MP3 hoặc .ogg nén âm thanh và cũng sử dụng một cấu trúc tập tin nén; cho phép các mẫu chất lượng cao hơn để được sử dụng đồng thời giảm đáng kể kích thước tập tin.

What is a MO3 file?

Modular audio file format that is similar to other MOD formats, such as .MOD, .XM, and .S3M; however, MO3 files contain samples compressed with .MP3 or .OGG audio compression and also use a compressed file structure; allows higher-quality samples to be used while significantly reducing the file size.

Cách mở .MO3 file

Để mở file .MO3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MO3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MO3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MO3 do người dùng đóng góp.

  • XMMS with BASSMOD plugin
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • XimpleMOD
  • OpenMPT / ModPlug Tracker
  • JetAudio Plus XCV Edition
  • JetAudio Plus XCV Edition

Chuyển đổi file .MO3

File .MO3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *