MOBI File

? Cách mở file .MOBI? Những phần mềm mở file .MOBI và sửa file lỗi. Convert Binary MOBI file sang định dạng khác.

.MOBI File Extension

   
File name MOBI File
File Type Mobipocket eBook
Nhà phát triển Amazon
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (113 Bình chọn)

File .MOBI là file gì?

MOBI là eBook Files - Mobipocket eBook, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Amazon.

tập tin Một MOBI là một eBook lưu trong định dạng MOBI, một định dạng ban đầu được sử dụng bởi các Mobipocket Reader nhưng bây giờ được hỗ trợ bởi các độc giả khác nhau. Nó chứa một eBook và có thể kết hợp bảo vệ bản quyền DRM để ngăn chặn sao chép hoặc xem trái phép. file MOBI được hỗ trợ bởi eReaders khác nhau, máy tính bảng, PDA, và các ứng dụng máy tính để bàn.

What is a MOBI file?

A MOBI file is an eBook saved in the MOBI format, a format originally used by the Mobipocket Reader but now supported by several different readers. It contains an eBook and may incorporate DRM copyright protection to prevent copying or unauthorized viewing. MOBI files are supported by various eReaders, tablets, PDAs, and desktop computer applications.

Cách mở .MOBI file

Để mở file .MOBI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOBI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOBI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOBI do người dùng đóng góp.

 • PatiSoftware theLibrarian
 • Amazon Kindle for PC
 • Amazon Kindle for PC
 • Amazon Kindle Previewer
 • Calibre
 • Geometer Plus FBReader
 • Geometer Plus FBReader
 • Cool Reader
 • MBP reader
 • Icecream Ebook Reader
 • Amazon Kindle for Mac

Chuyển đổi file .MOBI

File .MOBI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert mobi to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *