MOBILEPROVISION File

? Cách mở file .MOBILEPROVISION? Những phần mềm mở file .MOBILEPROVISION và sửa file lỗi. Convert Binary MOBILEPROVISION file sang định dạng khác.

.MOBILEPROVISION File Extension

   
File name MOBILEPROVISION File
File Type Xcode Mobile Provisioning Profile
Nhà phát triển Apple
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.6 ★ (10 Bình chọn)

File .MOBILEPROVISION là file gì?

MOBILEPROVISION là Misc Files - Xcode Mobile Provisioning Profile, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Tập tin được dùng bởi Apple Xcode, một phần mềm phát triển IDE thường được sử dụng để tạo ra các ứng dụng iPhone; chứa một hồ sơ provisioning, cho phép một ứng dụng để được tải lên một số hạn chế về iPhone hoặc iPad trong khi nó vẫn đang được phát triển.

What is a MOBILEPROVISION file?

File used by Apple Xcode, a software development IDE often used for creating iPhone apps; contains a provisioning profile, which allows an app to be uploaded to a limited number of iPhones or iPads while it is still in development.

Cách mở .MOBILEPROVISION file

Để mở file .MOBILEPROVISION click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOBILEPROVISION bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOBILEPROVISION

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOBILEPROVISION do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode
  • iPhone Configuration Utility
  • iPhone Configuration Utility

Chuyển đổi file .MOBILEPROVISION

File .MOBILEPROVISION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *