MODULE File

? Cách mở file .MODULE? Những phần mềm mở file .MODULE và sửa file lỗi. Convert Text MODULE file sang định dạng khác.

.MODULE File Extension

   
File name MODULE File
File Type Drupal Module File
Nhà phát triển Drupal
Phân loại Plugin Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .MODULE là file gì?

MODULE là Plugin Files - Drupal Module File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Drupal.

tập tin module được sử dụng bởi DRupal, một hệ thống quản trị nội dung (CMS) cho các trang web; chứa mã nguồn viết bằng PHP; được sử dụng để bổ sung thêm chức năng cho cơ sở cài đặt Drupal, ví dụ như bố trí mới, trang popup lịch, hình thức đăng nhập, và các công cụ phát triển.

What is a MODULE file?

Module file used by Drupal, a content management system (CMS) for websites; contains source code written in PHP; used for adding functionality to the base Drupal installation, such as new page layouts, calendar popups, login forms, and developer tools.

Cách mở .MODULE file

Để mở file .MODULE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MODULE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MODULE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MODULE do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Drupal
  • Drupal
  • Warhammer Dawn of War

Chuyển đổi file .MODULE

File .MODULE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *