MOEF File

? Cách mở file .MOEF? Những phần mềm mở file .MOEF và sửa file lỗi. Convert N/A MOEF file sang định dạng khác.

.MOEF File Extension

   
File name MOEF File
File Type Apple Motion Effect Project Template
Nhà phát triển Apple
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .MOEF là file gì?

MOEF là Settings Files - Apple Motion Effect Project Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

tập tin Một MOEF là một mẫu dự án hiệu quả tạo ra bởi Apple Motion, một ứng dụng đồ họa chuyển động cho hệ điều hành MacOS. Nó chứa thông tin dự án về tác động, trong đó bao gồm các bộ lọc và các hành vi áp dụng cho các hiệu ứng. file MOEF không chứa các phương tiện thực sự tạo nên hiệu ứng chỉ tham chiếu đến các phương tiện truyền thông.

What is a MOEF file?

A MOEF file is an effect project template created by Apple Motion, a motion graphics application for macOS. It contains project information about an effect, which includes filters and behaviors applied to the effect. MOEF files do not contain the actual media that makes up the effect only references to the media.

Cách mở .MOEF file

Để mở file .MOEF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOEF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOEF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOEF do người dùng đóng góp.

  • Apple Final Cut Pro X
  • Apple Motion
  • Apple Motion

Chuyển đổi file .MOEF

File .MOEF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *