MOF File

? Cách mở file .MOF? Những phần mềm mở file .MOF và sửa file lỗi. Convert Text MOF file sang định dạng khác.

.MOF File Extension

   
File name MOF File
File Type Managed Object Format File
Nhà phát triển Desktop Management Task Force
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (16 Bình chọn)

File .MOF là file gì?

MOF là Settings Files - Managed Object Format File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Desktop Management Task Force.

Tập tin được tạo ra trong hộp thoại Format Managed Object (Bộ Tài chính) mô tả Thông tin chung Model (CIM) các lớp học; định nghĩa mô tả văn bản của các lớp học được sử dụng bởi một nhà cung cấp dữ liệu trở lại; thường được sử dụng để thay đổi cài đặt Windows Management Instrumentation (WMI) và chuyển chúng giữa các máy tính.

What is a MOF file?

File created in the Managed Object Format (MOF) that describes Common Information Model (CIM) classes; defines textual descriptions of classes that are used by a provider to return data; commonly used to change Windows Management Instrumentation (WMI) settings and to transfer them between computers.

Cách mở .MOF file

Để mở file .MOF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOF do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • KaraHelp
  • Morph Editor

Chuyển đổi file .MOF

File .MOF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *