MOFF File

? Cách mở file .MOFF? Những phần mềm mở file .MOFF và sửa file lỗi. Convert Binary MOFF file sang định dạng khác.

.MOFF File Extension

   
File name MOFF File
File Type Sony Video Data File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.1 ★ (7 Bình chọn)

File .MOFF là file gì?

MOFF là Video Files - Sony Video Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

tập tin Một Moff là một tệp dữ liệu được sử dụng bởi Sony PlayMemories, một chương trình dùng để quản lý và chỉnh sửa video và hình ảnh. Nó chứa siêu dữ liệu về hình ảnh hoặc video tham chiếu bởi PlayMemories để sắp xếp chúng. file Moff cũng có thể chứa dữ liệu GPS được ghi lại bằng camera Actioncam (với một chức năng GPS) mà biết vị trí video bị bắt.

What is a MOFF file?

A MOFF file is a data file used by Sony PlayMemories, a program used to manage and edit videos and images. It contains metadata about images or video referenced by PlayMemories to organize them. MOFF files may also contain GPS data recorded by an Actioncam camera (with a GPS function) that indicates where the video was captured.

Cách mở .MOFF file

Để mở file .MOFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOFF do người dùng đóng góp.

  • GPSBabel
  • Sony Picture Motion Browser
  • Sony Picture Motion Browser
  • Sony PlayMemories
  • Torrent
  • PowerDVD
  • PowerDVD

Chuyển đổi file .MOFF

File .MOFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *