MOL2 File

? Cách mở file .MOL2? Những phần mềm mở file .MOL2 và sửa file lỗi. Convert Text MOL2 file sang định dạng khác.

.MOL2 File Extension

   
File name MOL2 File
File Type SYBYL MOL2 File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MOL2 là file gì?

MOL2 là Data Files - SYBYL MOL2 File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một MOL2 chứa thông tin về một mô hình phân tử được lưu trong định dạng SYBYL MOL2. Nó lưu trữ nhiều bản ghi, chẳng hạn như phân tử, ATOM, BOND, Hạ tầng cơ sở, và SET, cùng với tọa độ 3D xác định cấu trúc của các nguyên tử trong vòng một protein hoặc hợp chất hóa học khác. file MOL2 cũng tương tự như các file .MOL.

What is a MOL2 file?

A MOL2 file contains information about a molecule model saved in the SYBYL MOL2 format. It stores multiple records, such as MOLECULE, ATOM, BOND, SUBSTRUCTURE, and SET, along with 3D coordinates specifying the structure of atoms within a protein or other chemical compound. MOL2 files are similar to .MOL files.

Cách mở .MOL2 file

Để mở file .MOL2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOL2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOL2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOL2 do người dùng đóng góp.

  • Avogadro
  • IQmol
  • IQmol
  • ChemDoodle
  • ArgusLab
  • DS Visualizer
  • DS Visualizer

Chuyển đổi file .MOL2

File .MOL2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *