MOM File

? Cách mở file .MOM? Những phần mềm mở file .MOM và sửa file lỗi. Convert N/A MOM file sang định dạng khác.

.MOM File Extension

   
File name MOM File
File Type Managed Object Model
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (11 Bình chọn)

File .MOM là file gì?

MOM là Developer Files - Managed Object Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

mô hình dữ liệu được tạo ra với phần mềm phát triển Xcode của Apple; lưu trữ một mô hình lõi Dữ liệu được tạo ra từ mã của chương trình; lưu trong một phiên bản lưu trữ của các định dạng NSManagedObjectModel.

What is a MOM file?

Data model created with Apple's Xcode development software; stores a Core Data model that is generated from a program's code; saved in an archived version of the NSManagedObjectModel format.

Cách mở .MOM file

Để mở file .MOM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOM do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode
  • Mindomo Desktop
  • Mindomo Desktop
  • Math-o-mir
  • Applied Acoustics Systems Player
  • Momindum Studio
  • Momindum Studio

Chuyển đổi file .MOM

File .MOM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *